ارسال اطلاعات و انجام مراحل ثبت نام

آنالیز بدن

اندام ایده آل نسبت مشخصی است از تناسب سایز اعضای بدن با یکدیگر که در رابطه مستقیم با طول قد و جنسیت فرد است، همچنین محاسبه برروی سایز اندام هر فرد گویای کلیه اطلاعات فیزیکی وی از جمله نوع استخوان بندی، میزان چربی داخلی و خارجی، نوع توزیع چربی در بدن وغیره است که به مربی اطلاعات کافی در رابطه با شرایط جسمانی او می دهد و حتی مشخص می کند که چه میزان کاهش و یا افزایش سایز در نواحی مختلف بدن مورد نیاز می باشد.

برنامه تمرین

هر برنامه تمرین بعد از طراحی دقیق براساس نیاز و هدف شخص در قالبی ارائه می گردد که همراه با آموزش متنی و تصویری بوده و با جزئیات کافی تعداد ست ها، دفعات تکرار، سنگینی وزنه ها و حتی مدت استراحت را مشخص می کند، همچنین این نوع برنامه قابل انتقال بر روی گوشی تلفن همراه نیز بوده تا در هنگام تمرین نیاز به حمل برنامه کاغذی نباشد.

برنامه تغذیه

برای نتیجه گیری بهتر از تمرینات میزان و نحوه تغذیه روزانه براساس حجم فعالیت و هدف شخص نسبت به کاهش یا افزایش وزن مشخص می شود و برای همین منظور کلیه ارزشهای غذایی از قبیل پروتئین، کربوهیدارت، فیبر، چربی و غیره محاسبه شده و در قالب برنامه مشخصی ارائه می گردد.

نمونه برنامه تمرین (بدلیل نمایشی بودن برنامه در اینجا قسمتهای اصلی از آن حذف شده است) نمونه تست قدرت (برای تعیین سنگینی وزنه ها در برنامه)